Bc. Markéta Pravdová

Diplomová práce

Diverzita monogeneí parazitujících na sladkovodních rybách Súdánu: současný stav a perspektivy

Diversity of monogeneans parasitizing freshwater fishes of Sudan: current state and prospects
Anotace:
V rámci systematické studie zaměřené na monogenea ryb řeky Nil v Súdánu bylo na 26 druzích hostitelských ryb nalezeno 41 druhů monogeneí, z nichž 11 pravděpodobně představuje druhy nové pro vědu. Zbývajících 29 druhů patří mezi dříve popsané taxony, které však byly (kromě 1 druhu gyrodaktyla) na území Súdánu zaznamenány poprvé. Nalezená monogenea reprezentovala těchto 18 rodů: Annulotrema (2 druhy …více
Abstract:
During a systematic survey of monogeneans parasitizing freshwater fishes from the Nile River in Sudan, 41 monogenean species were recorded on/in 26 species of host fishes. Eleven of them probably represent species new for science. Twenty nine species represent previously described taxa and all of them, except for 1 species of Gyrodactylus, are reported from Sudan for the first time. The monogenean …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Eva Řehulková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta