Eva Kokindová

Diplomová práce

Cestná preprava nebezpečného tovaru v spoločnosti Rusnák s r.o.

Silniční přeprava nebezpečných věcí ve společnosti Rusnák s r.o.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přepravou nebezpečných věcí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představena Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR), povinnosti jednotlivých účastníků přepravy, třídy nebezpečných látek a předmětů, doklady potřebné při přepravě, používané obaly a bezpečnostní označení a také ustanovení o nakládce, vykládce a manipulaci …více
Abstract:
Thesis deals with the transport of dangerous goods. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is presented by European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, the obligations of individual participants in the transport, class of dangerous substances and articles, the documents required for carriage, used packaging and safety signs as …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá prepravou nebezpečných vecí. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je predstavená Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí ( Dohoda ADR), povinnosti jednotlivých účastníkov prepravy, triedy nebezpečných látok a predmetov, doklady potrebné pri preprave, používané obaly a bezpečnostné označenia ako aj ustanovenia o nakládke, vykládke …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Radek Novák
  • Oponent: Zuzana Kohútová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46924