Jaromír Beránek

Diplomová práce

Insolvency Law in the Czech Republic and in the USA: Comparison of Reorganization Proceedings of Kordárna and General Motors Corporation

Insolvency Law in the Czech Republic and in the USA - Comparison of the Reorganization Procedures in the KORD Group and in the General Motors Company (Insolvenční právo v České republice a v USA - srovnání reorganizace společností skupiny KORD a General Motors Company)
Anotace:
Insolvenční právo je progresivní a dynamickou právní disciplínou, jež je úzce propojena s ekonomií a obchodem. Kvalitní insolvenční právní rámec je nepostradatelný pro moderní tržní ekonomiky: pomáhá identifikovat společnosti nebo jednotlivce s finančními problémy a restrukturalizovat jejich dluhy, případně efektivně a transparentně likvidovat jejich majetek. Hlavním cílem insolvenčního práva je poskytnout …více
Abstract:
Insolvency law is a progressive and dynamic legal discipline closely interrelated with economics and business. A quality legal framework of insolvency is indispensable for modern market economies: it helps to identify companies or individuals in financial distress and to restructure their debts, or liquidate their assets in an efficient and transparent way. The main purpose of the insolvency law is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2011
  • Vedoucí: Jaroslav Schönfeld
  • Oponent: Luboš Smrčka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28635

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Management