Bc. Hana Havlátová

Diplomová práce

Studium mechanických vlastností UV zářením tvrditelných systémů

Study of mechanical properties of UV curable systems
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo studium mechanických vlastností UV zářením tvrditelných systémů. V teoretické části je popsán proces fotopolymerace a rozdělení systémů vytvrzovaných účinkem UV záření (radikálová, kationtová a hybridní polymerace). Další část je věnována problematice hodnocení mechanických vlastností tenkých polymerních vrstev, jako jsou tiskové barvy a laky. V experimentální části …více
Abstract:
The aim of this thesis was to study the mechanical properties of UV curable systems. The theoretical part describes the process of photo polymerization and separation of systems stiffen by the effects of UV radiation (radical, cationic and hybrid polymerization). The next section is devoted to the evaluation of the mechanical properties of thin polymer films, such as printing inks and varnishes. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Havlátová, Hana. Studium mechanických vlastností UV zářením tvrditelných systémů. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická