Bc. Patrik Beňo

Bakalářská práce

Vzťahy Európskej únie a Brazílie: spolupráca od naviazania strategického partnerstva

Relations of the European Union and Brazil: cooperation from the beginning of the strategic partnership
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of the relation between the EU and Brazil and their cooperation since establishing a strategic partnership in 2007. Within this cooperation the author focuses on the analysis of political cooperation of both actors at bilateral (e.g. summit EU-Brazil) and multilateral (e.g. G20) level. In the main part of this thesis, an author evaluates the issue of quality …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá rozborom vzťahu EÚ a Brazílie a ich spoluprácou od naviazania strategického partnerstva v roku 2007. V rámci tejto spolupráce sa autor sústreďuje na analýzu politickej spolupráce oboch aktérov na bilaterálnej (napr. summit EÚ-Brazília) a multilaterálnej (napr. G20) úrovni. V hlavnej časti práce autor pomocou obsahovej analýzy a kvalitatívneho výskumu hodnotí otázku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Kováčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií