Bc. Jaromír Bekr, DiS.

Bakalářská práce

Preventivní opatření zdravotnické záchranné služby při manipulaci s postiženým vysoce nakažlivou nemocí

Preventive measures of Emergency medical services when handling highly contagious disease patient
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na znalosti pracovníků zdravotnické záchranné služby o preventivním opatření při manipulaci s pacientem podezřelým na vysoce nakažlivou nemoc. V teoretické části jsou popsány charakteristiky infekčních nemocí, vysoce nakažlivých nemocí, importované nákazy, ochranné pomůcky a bezpečnost při výkonu povolání zdravotnického záchranáře a biohazard team. V empirické části jsou …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the knowledge of emergency medical workers about preventive measures when handling patient suspected to highly contagious disease. The theoretical part describes the characteristics of infectious diseases, highly contagious diseases, imported contagion, protective clothing and safety of emergency workers and biohazard team. The empirical part of bachelor thesis contains results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Straková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta