Bc. Dana Procházková

Master's thesis

Proměny romantismu v Tylových prózách 30. let 19. století

The Changes of Romanticism in the Tyl's Proses in the 30's of 19th Century
Abstract:
Magisterská práce se zabývá proměnami romantismu ve vybraných Tylových prózách 30. let 19. století, které reprezentují Statný Beneda, Mladý harfeník a starý flétnista, Hudební dobrodruzi, Pomněnky z Roztěže a Rozina Ruthardova. Práce je rozdělena do několika částí. Zatímco se první část zabývá spíše obecným vytyčením jednotlivých pojmů, ve druhé je postižena specifičnost Tylova romantismu v porovnání …more
Abstract:
The Master thesis deals with the changes of Romanticism in the selected Tyl’s prose of 1830s which are represented by “Statný Beneda” (Burly Beneda), “Mladý harfeník a starý flétnista” (Young Harpist and Old Flautist), “Hudební dobrodruzi” (Musical Adventurers), “Pomněnky z Roztěže” (Forget-me-nots of Roztěž) and “Rozina Ruthardova” (Rozina of Ruthard). The thesis is divided into several parts. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 8. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature

Theses on a related topic