Bc. Lucie Honsigová, DiS.

Diplomová práce

Sociální adaptace zaměstnance odcházejícího ze zaměstnání ve zkušební době

Social Adaptation of Employee Leaving Job During the Trial Period
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sociální adaptací zaměstnance odcházejícího ze zaměstnání ve zkušební době. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části se nejprve zaměřuji na problematiku nastupujícího zaměstnance do nového pracovního prostředí. Dále se obecně zabývám adaptačním procesem. Navazující kapitolou je proces pracovní adaptace, která je neodmyslitelně spjata se seznámením …více
Abstract:
This thesis deals with the idea of social adaptation of employee leaving job during the trial period. The thesis is divided into the theoretical and empirical part. At first in the theoretical part of thesis I focus on employees starting in new working environment. Next part is focused on adaptation process in general. Next chapter is about process of working adaptation that is tightly connected to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta