Bc. Nikola Melicharová

Diplomová práce

Analýza adaptačního procesu ve vybrané organizaci

Analysis of employee adaptation process
Anotace:
Systematické naplánování a řízení adaptačního procesu je důležitou součástí řízení lidských zdrojů v organizaci. Předkládaná diplomová práce si klade za cíl zodpovědět hlavní výzkumnou otázku „Jak je nastaven adaptační proces v Podniku?“. Práce je rozdělena do tří částí, v teoretické části definuji základní pojmy spojené s řízením a průběhem adaptačního procesu, rovněž se zaměřuji na charakteristiku …více
Abstract:
Systematic planning and controlling of the adaptation is an important part of human resource management in the organization. This thesis aims to answer the main question, "How is set adaptation processes in the enterprise?". The work is divided into three parts, the theoretical section defines the basic concepts associated with the management of the adaptation process, also focuses on the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje