Bc. Lucie Machalíčková

Diplomová práce

Vliv kapitálové struktury na úspěšnost podniku

Effect of capital structure on the success of firm
Anotace:
Tato práce se zaměřuje především na složení kapitálové struktury podniku. V teoretické části se zaměřím na členění kapitálové struktury, složení vlastního a cizího kapitálu podniku, na finanční souvislosti struktury aktiv a pasiv, zejména na bilanční pravidla. Dále se zmíním o různých přístupech ke složení kapitálové struktury. Zejména teorie Modiglianiho a Millera, statické a dynamické teorie. Dále …více
Abstract:
This thesis focuses on the composition of a capital structure of a company. In the theoretical section I focus on the division of capital structure, composition of own and foreign capital in a company, financial links of a capital assets and liabilities, and primarily on the balance rules. Furthermore, I mention a various approaches of composing a capital structure, such as theories of Modigliani and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní