Bc. Marta Surgentová

Diplomová práce

Automatická analýza a porovnávání obrazů uživatelských rozhraní

Automatic analysis and comparison of user interface screenshots
Anotace:
Táto diplomová práca sa zaoberá hľadaním podobností a hodnotením rozdielností medzi pármi obrázkov predstavujúcich rovnaké užívateľské rozhranie zachytené v rôznom čase. Prvá časť práce obsahuje teoretické zhrnutie vybraných metód, ktoré sa zaoberajú geometrickým usporiadaním štruktúr na obrázku a následným priradením logickej funkcie k týmto štruktúram ako je napr. tabuľka, graf, obrázok a iné. Tieto …více
Abstract:
The content of this thesis aims at similarity searching and evaluation of differences between pairs of images representing the same user interface acquired in various times. Theoretical review of methods for geometric and logical layout analysis of is listed at the beginning of this work. The aim of the analysis is to distinguish structures such as table, graph, image, etc. These structures tend to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Zpracování obrazu