Bc. Hana Lišková

Master's thesis

Ekonomický dopad převodu výplaty sociálních dávek z obcí na úřad práce: z pohledu konkrétní obce a místně příslušného úřadu prace

Economic impact of the transfer of social benefits from municipalities to employment office: from the perspective of the municipality and local employment office
Abstract:
Předmětem diplomové práce je identifikace dopadů, jež vznikly změnou systému, kdy došlo k převodu výplaty sociálních dávek z obecních úřadů na místně příslušné úřady práce. Teoretická část se zabývá reformou veřejné správy s ohledem na sociální politiku, systémem sociálního zabezpečení od roku 1989 a vývojem systému sociálních dávek od téhož roku. Po teoretickém základu navazuje část praktická, která …more
Abstract:
The subject of the theses is to identify impacts caused by the change of the system when there was the transferring of social benefits from municipalities to local employment offices. Theoretical basis deals with the public administration reform considering social policy, with the social security system since 1989 and with the development of the system of social benefits since 1989 as well. Right after …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2015
  • Supervisor: Mgr. Ing. Lenka Matějová
  • Reader: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta