Milan VINKLÁREK

Bakalářská práce

Význam doplňků sportovní výživy pro vytrvalostní sporty (přehledová studie)

Dietary sports supplements for endurance sports (review study)
Anotace:
Bakalářská práce na téma význam doplňků sportovní výživy pro vytrvalostní sporty pojednává o důležitosti doplňků výživy pro vytrvalostní sportovce, jejich příjem, důležitost a použití aby se zamezil nebo minimalizoval sportovní pokles výkonu. Studie se zabývá i přehledem makroživin (sacharidy, bílkoviny a tuky), protože nejenom sportovní doplňky mají vliv na energetické zabezpečení. Pro lepší pochopení …více
Abstract:
Bachelor thesis on the importance of sports nutrition for endurance sports discusses the importance of nutritional supplements for endurance athletes, their income, importance and use to prevent or minimize the sports performance degradation. The study deals with an overview of macronutrients (carbohydrates, proteins and fats), because not only sports supplements affect energy security. For a better …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VINKLÁREK, Milan. Význam doplňků sportovní výživy pro vytrvalostní sporty (přehledová studie). Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta