Bc. Eliška Jahodová

Bakalářská práce

Youtube as a marketing tool in relationship marketing

Youtube as a marketing tool in relationship marketing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pohledem na vztahový marketing na nejpopulárnějším webovém serveru pro sdílení videí - Youtube. Popis přehledu vztahů s veřejností, digitálního marketing a detailní zaměření na marketing na Youtube, vztah mezi Youtubery a jejich sledovately a jejich vliv. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak je webový server Youtube vnímán a používán jehou živately a zda Youtubeři mohou …více
Abstract:
The thesis focuses on an outlook towards the relationship marketing on the most popular video sharing website -Youtube. Describing an overview of public relations and digital marketing and detaily focusing on marketing on Youtube, a relationship among Youtube`s viewers and Youtubers and their influence. The aim of a thesis`s research is to find out how is Youtube web server perceived and used by customers …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kotyza
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní