Theses 

Youtube as a marketing tool in relationship marketing – Bc. Eliška Jahodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eliška Jahodová

Bakalářská práce

Youtube as a marketing tool in relationship marketing

Youtube as a marketing tool in relationship marketing

Anotace: Bakalářská práce se zabývá pohledem na vztahový marketing na nejpopulárnějším webovém serveru pro sdílení videí - Youtube. Popis přehledu vztahů s veřejností, digitálního marketing a detailní zaměření na marketing na Youtube, vztah mezi Youtubery a jejich sledovately a jejich vliv. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak je webový server Youtube vnímán a používán jehou živately a zda Youtubeři mohou ovlivnit potřeby zákazníka. Výzkum byl proveden prostřednictvím distribuovaného dotazníku s 19 uzavřenými otázkami. Každý výsledek je poté popsán a ilustrován tabulkou a grafem.

Abstract: The thesis focuses on an outlook towards the relationship marketing on the most popular video sharing website -Youtube. Describing an overview of public relations and digital marketing and detaily focusing on marketing on Youtube, a relationship among Youtube`s viewers and Youtubers and their influence. The aim of a thesis`s research is to find out how is Youtube web server perceived and used by customers and if Youtubers can influence customer`s needs. Research was made through a distributed questionnaire with 19 closed questions. Each result is then described and illustrated by a table and a graph.

Keywords: Customer, Digital marketing, Internet, Marketing, Public relations, Relationship marketing, Youtube, Youtuber

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kotyza
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz