Mgr. Šárka Herůfková

Bakalářská práce

Adaptace, její měření, vliv patologie na kvalitu života jedince

Adaptation, its measurement, the influence of pathology on the quality of life
Anotace:
Bakalářská práce zpracovává téma adaptace oka, adaptační měřící metody a vliv patologie na kvalitu života. Po úvodu je popsána stručně anatomie oka a fyziologie vidění, kde je zejména popis vzniku zrakového vjemu. V další kapitole se práce zabývá samotnou adaptací oka na světlo a tmu. Mezi rozsáhlou kapitolu patří měření adaptace. Zde je popsán princip adaptometrů a elektrofyziologických vyšetřovacích …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the adaptation of the eye, its measurements methods and the influence of pathology on the quality of the life. After an introduction the anatomy of the eye and physiology of the eye vision are briefly desribed, where describes mainly the creation of visual perception. The next chapter deals with dark adaptation. The extensive chapter describes the measurement of adaptation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Radek Anderle, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Terézia Cesneková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie