Mgr. Petra Baronová

Diplomová práce

Sociální a pracovní adaptace absolventů andragogiky

Social and Work Adaptation of Graduates of Andragogy
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl popsat proces sociální a pracovní adaptace absolventů oboru Andragogika Masarykovy univerzity a identifikovat faktory, které tento proces ovlivnily. V teoretické části práce jsou popsány koncepty související s procesem adaptace, je představena problematika přechodu absolventů na trh práce, obor andragogika, absolventi andragogiky a jejich profesní uplatnění. Empirická …více
Abstract:
This diploma thesis investigates the process of social and job adaptation of the subject Andragogy and its graduates at Masaryk University, as well as it identifies the factors that influence the process. The theoretical part includes concepts connected to the adaptation. It focuses on the problems of graduates‘ transition to the job market, the subject Andragogy, its graduates and their possibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta