Marek PYTLÍK

Bakalářská práce

Využití metody McKenzie u vertebrogenních poruch

Application of the McKenzie method for vertebral disorders
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématikou a léčbou vertebrogenních poruch v oblasti bederní páteře pomocí metody McKenzie. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána definice, charakteristika, etiologie, rozdělení, rizikové faktory a prevence vertebrogenních onemocnění spolu s popisem Mechanické diagnostiky a terapie. V praktické části je popsána aplikace …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic and the treatment of vertebrogenic disorders in the lumbar spine area by means of the McKenzie Method. The thesis is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part describes the definition, characteristics, etiology, division, risk factors and prevention of vertebrogenic diseases together with the description of mechanical diagnostics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Gemovová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PYTLÍK, Marek. Využití metody McKenzie u vertebrogenních poruch. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/