Ing. Petr Řádek

Diplomová práce

Propustnost tratě Kolín - Poříčany s využitím ETCS a porovnání se stávajícím stavem

The comparison of the capacity of the Kolín - Poříčany trainline with and without ETCS system
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výpočtem propustnosti trati č.501 Česká Třebová ? Praha-Libeň v úseku Kolín ? Poříčany s využitím vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS a porovnává ho s propustností současného stavu. Na základě dostupných informací a analýz současného stavu byla vypočtena následná mezidobí dle směrnice D23 a dle návrhu metodiky ETCS, které slouží pro konečný výpočet propustnosti dle směrnice …více
Abstract:
Thesis shows a comparison of new capacity after ETCS train safety device is used on the line n. 501 Česká Třebová ? Praha-Libeň, Kolín ? Poříčany track with current capacity without the device. Subsequent interim period was calculated based on available information and analyzes of the current state in accordance with directive D23 and by ETCS design methodology which are used for the final calculation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Řádek, Petr. Propustnost tratě Kolín - Poříčany s využitím ETCS a porovnání se stávajícím stavem. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy