Bc. Petr Kozlík

Bakalářská práce

Problematika Cloud computing se zaměřením na poskytované služby od společnosti Google

The issue of Cloud computing with focus on services from Google
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je vysvětlení pojmu Cloud computing. Pojem je vysvětlován interpretací institutu NIST. Zaměření je zde na společnost Google a její jednotlivé produkty, a to zejména Google App Engine. Dále jsou představeny základní bezpečnostní a právní rizika. V praktické části je rozebrána problematika vývoje Cloud aplikací společně s ukázkou e-learning aplikace.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to explain the term Cloud computing. The concept is explained according to the NIST. The thesis is focused on Google Company and its various products, especially the Google App Engine. The following chapter deals with security and risks of legality. The practical part analyses the problems of the Cloud application development including the e-learning app.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kozlík, Petr. Problematika Cloud computing se zaměřením na poskytované služby od společnosti Google . Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie