Bc. Annamária Streicherová

Bakalářská práce

Informovanosť sestier o klasifikačných systémoch NANDA – International, NIC, NOC

Nurses’ awareness about NANDA – International, NIC, NOC
Abstract:
The goal of bachelor thesis was to clarify the nurses’ awareness of classification systems NANDA – International, NIC, NOC. The thesis was divided into two parts. In the theorethical part we aimed to characterise the developement of nursing classifications NANDA – I, NIC and NOC through the history, their actual form and the need for standardization of nursing language in modern health services. The …více
Abstract:
Úlohou bakalárskej práce bolo objasniť informovanosť sestier o klasifikačných systémoch NANDA – International, NIC, NOC. Práca bola rozdelená na dve časti. V teoretickej časti sme sa zamerali na charakteristiku vývoja ošetrovateľských klasifikácii NANDA – I, NIC a NOC v histórii, ich dnešnú podobu a potrebu štandardizácie ošetrovateľského jazyka v modernom zdravotníctve. Praktická časť mala za úlohu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta