Kamila Kačícová

Bakalářská práce

Prevence jako hlavní zásada snižující ohrožení půdy, ovzduší a vod v regionu Uherské Hradiště

Prevention as the Main Principle of Reducing Risk to Soil, Air and Water in the Region Uherské Hradiště
Anotace:
Má bakalářská práce na téma "Prevence jako hlavní zásada snižující ohrožení půdy, ovzduší a vod v regionu Uherské Hradiště" je vypracována jako literární rešerše. Definuji zde celkovou prevenci, prevenci v životním prostředí a popisuji preventivní opatření a zvolenou případovou studii. Hlavní problematikou je upozornit na prevenci a minimalizovat tak znečišťovatele vodního hospodářství, půdního fondu …více
Abstract:
My thesis on the topic "Prevention is the guiding principle of reducing threats to soil, air and water in the region UherskeHradiste" is elaborated as a literary research. I define the overall prevention, prevention in the environment and describe the preventive measures and the chosen case studies. The main issue is to draw attention to preventing and minimizing polluters of water management, soil …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
Zveřejnit od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Maňásek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kačícová, Kamila. Prevence jako hlavní zásada snižující ohrožení půdy, ovzduší a vod v regionu Uherské Hradiště. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe