Ing. Martina Jaňurová

Bachelor's thesis

Organizační a procesní aspekty tvorby a propagace produktu cestovního ruchu (na příkladu cykloturistiky v JMK)

The Organizational and procedual aspects of the creation and promotion of the tourism product (on example cycling in South Moravia Region)
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá zjištěním postoje vybraných aktérů cestovního ruchu působících na území Jižní Moravy k provozování, propagaci a rozvoji cyklotras. Prostřednictvím strukturovaných rozhovorů se zjišťuje, jakým způsobem mezi sebou tyto subjekty spolupracují a jak hluboká je jejich provázanost a kooperace. Tyto rozhovory také vedou k získání informací, jak se právě tyto subjekty staví k tvorbě …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the attitutde of particular participant who play role in tourism in South Moravia. It is focused on the investigation of the coopertion between participants, their interaction and on the depth of their integration and coordiation which this relationships contains. The whole analysis is supported with structured interviews which provide essential information and also demonstrate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Reader: Ing. Markéta Bobková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism