Martina FALADOVÁ

Bakalářská práce

Specifika ošetřovatelské péče u nemocného s cévní mozkovou příhodou v kontextu akutní péče

The specifics of nursing care in a stroke patient in the context of acute care
Anotace:
Akutní péče o nemocné s cévní mozkovou příhodu se neustále mění a vyvíjí k co nejlepšímu výsledku stran zdravotního stavu nemocných, kteří jí prodělali. Nemocné postihuje často náhle a z plného zdraví. Tato práce je zaměřena na specifika akutní ošetřovatelské péče o nemocného s cévní mozkovou příhodou v kontextu akutní péče. Teoretická část bakalářské práce obsahuje základní informace o cévní mozkové …více
Abstract:
Acute care for patients with a stroke is constantly changing and developing to the best possible outcome of the health status of patients who have suffered. The patient is often affected suddenly and in full health. This work is focused on the specifics of acute care for a patient with a stroke in context of acute care. The theoretical part of the bachelor's thesis contains basic information about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Veronika Švábová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FALADOVÁ, Martina. Specifika ošetřovatelské péče u nemocného s cévní mozkovou příhodou v kontextu akutní péče . Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses j6j5i5 j6j5i5/2
10. 8. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
10. 8. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.