Bc. Kristýna Pížová, Ph.D.

Diplomová práce

Genetická analýza kosterních pozůstatků z lokality Pohansko - Lesní Hrúd

Genetic analysis of skeletal remains from locality Pohansko - Lesní Hrúd
Anotace:
Analýza DNA z kosterních pozůstatků z Pohanska- Lesní hrúd má za cíl určit krevní skupiny na genetické úrovni. Byla zvolena metoda PCR – RFLP.
Abstract:
Analysis of skelens from Pohansko - Lesní Hrúd diagnosed blood groups on the genetic level. There was used a method called PCR – RFLP.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta