Bc. Ondřej Fujtík

Diplomová práce

Zjišťování podobnosti malware

Determining malware similarities
Anotace:
Tématem diplomové práce je zjištění podobností malwarů a navržení workflow pro použití nástrojů statické analýzy malwaru a jejich demonstrace na množině vzorků pro operační systém Windows. První část diplomové práce se zaměřuje na obecný popis malwaru a jejich rozdělení, na nějž navazuje představení vybraných vzorků malwaru. V druhé části práce jsme provedli statickou analýzu malware, jež se používá …více
Abstract:
The subject of this thesis is the ascertainment of malware similarities with a workflow design for the use of static malware analysis tools and their demonstration on a set of samples for Windows operating system. The first part of the thesis provides a general characterization of malware and its division as well as the introduction of selected malware samples. Static malware analysis used for primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Vít Bukač, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma