Bc. Michaela Machovcová

Bakalářská práce

Výkon rozhodnutí v občanském soudním řízení

Decision Enforcement in Civil Trial
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice výkonu rozhodnutí v občanském soudním řízení. V teoretické části je analyzována současná právní úprava výkonu rozhodnutí, obecná pravidla, jimiž se výkon rozhodnutí řídí, průběh řízení a seznámení s jeho jednotlivými druhy. Praktická část je zaměřená na výkon rozhodnutí v evropském kontextu s vyvozením závěru.
Abstract:
The bachelor thesis is dealing with the problems connected with the decision Enforcement in Civil Trial. The theoretical part of the work analyzes contemporary legislation of a judgement execution, the basic rules and conditions, course of the execution proceedings and familiarization with various types of the decision Enforcement. The practical part of thesis is focused on decision Enforcement in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS