Bc. Michaela Machovcová

Bachelor's thesis

Výkon rozhodnutí v občanském soudním řízení

Decision Enforcement in Civil Trial
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o problematice výkonu rozhodnutí v občanském soudním řízení. V teoretické části je analyzována současná právní úprava výkonu rozhodnutí, obecná pravidla, jimiž se výkon rozhodnutí řídí, průběh řízení a seznámení s jeho jednotlivými druhy. Praktická část je zaměřená na výkon rozhodnutí v evropském kontextu s vyvozením závěru.
Abstract:
The bachelor thesis is dealing with the problems connected with the decision Enforcement in Civil Trial. The theoretical part of the work analyzes contemporary legislation of a judgement execution, the basic rules and conditions, course of the execution proceedings and familiarization with various types of the decision Enforcement. The practical part of thesis is focused on decision Enforcement in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS