JUDr. Juliana Blichárová

Diplomová práce

Sociálne zabezpečenie v SR

Social Security in Slovak Republic
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of Social Security in the Slovak Republic. It is structured into three chapters. The first chapter is devoted to the theoretical definition, functions, objectives and structure of social security. The thesis brings the Slovak social system in the context of the European Union and provides an overview of social security legislation in neighboring countries. The …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. Je štrukturovaná do troch kapitol. Prvá kapitola sa venuje teoretickému vymedzeniu pojmu, funkcií, cieľov a štruktúry sociálneho zabezpečenia. Zasadzuje slovenskú úpravu sociálneho zabezpečenia do kontextu Európskej únie a prináša prehľad právnej úpravy sociálneho zabezpečenia v okolitých, susediacich krajinách …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Andrea Seňová, PhD., doc. PhDr. Mária Antošová, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance