Anna SZTWIERTNIOVÁ

Bakalářská práce

Zainteresowania czytelnicze dzieci - pierwsze kontakty z ksi\c{a}\.{z}k\c{a}

The reading interests of children - the first encounter with a book
Abstract:
This thesis examines the role of books and reading in shaping the personality and developing children's abilities from birth to age six. The theoretical part discusses developmental psychology as well as history and genres of literature for preschool children. It further considers the importance of illustrations in children's books and magazines, the benefits of reading to children and support of this …více
Abstract:
Tato práce se zabývá úlohou knihy a čtení při utváření osobnosti a rozvoji schopností dítěte od narození do šesti let. Teoretická část pojednává o vývojové psychologii, historií dětské literatury určené pro děti předškolního věku a jejích žánrech. Dále se zabývá významem ilustrace v dětské knize a tisku, přínosem předčítání dětem a podporou této aktivity prostřednictvím kampaní ?Celé Česko čte dětem …více
 

Klíčová slova

dítě rozvoj literatura četba kniha
 
Jazyk práce: portugalština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2013
Zveřejnit od: 4. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2013
  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZTWIERTNIOVÁ, Anna. Zainteresowania czytelnicze dzieci - pierwsze kontakty z ksi\c{a}\.{z}k\c{a}. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta