Theses 

Analýza vybraných personálních činností v Personální agentuře Českého Aeroholdingu, a.s. – Romana Jegrmanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Romana Jegrmanová

Bakalářská práce

Analýza vybraných personálních činností v Personální agentuře Českého Aeroholdingu, a.s.

Analysis of selected personnel activities in the Czech Aeroholding´s Personnel Agency

Anotace: Cílem bakalářské práce je analýza vybraných personálních činností v Personální agentuře Českého Aeroholdingu, a. s. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zpracována na základě odborné literatury a vymezuje základní pojmy a teoretická východiska v procesu získávání a výběru zaměstnanců. V praktické části je představena společnost Český Aeroholding, a. s. společně s Personální agenturou. Poté je popsán proces zakázky agenturního zaměstnávání a pomocí metod provedena analýza získávání a výběru zaměstnanců. Základní metody pro zpracování praktické části jsou: rozhovor se specialistkou, interní dokumenty, internetové stránky společnosti a v neposlední řadě výstupy z dotazníkového šetření mezi současnými zaměstnanci Personální agentury. Na základě vyhodnocení metod byla navržena určitá doporučení vedoucí k vyšší kvalitě a efektivitě v procesu dočasného přidělování zaměstnanců.

Abstract: The aim of the thesis is to analyse selected personnel activities in the Czech Aeroholding. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is based on literature and it contains the definition of basic concepts and theoretical foundations in the process of employees recruitment and selection. Personnel agency are introduced in the practial part. Then, the process of agency employment contracts is described and methods of employees recruitment and selection are analyzed . The main points of the practical part are: an interview with a specialist, internal documents, the company's website and the questionnaire from current employees of personnel agency. Some recommendations leading to higher quality and efficiency in the process of temporary help.

Klíčová slova: výběr, získávání, dočasné přidělení, agentura

Keywords: agency, selection, recruitment, temporary help

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Marcela Palíšková
  • Oponent: Otakar Němec

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56566


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz