Romana Jegrmanová

Bakalářská práce

Analýza vybraných personálních činností v Personální agentuře Českého Aeroholdingu, a.s.

Analysis of selected personnel activities in the Czech Aeroholding´s Personnel Agency
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza vybraných personálních činností v Personální agentuře Českého Aeroholdingu, a. s. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zpracována na základě odborné literatury a vymezuje základní pojmy a teoretická východiska v procesu získávání a výběru zaměstnanců. V praktické části je představena společnost Český Aeroholding, a. s. společně …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyse selected personnel activities in the Czech Aeroholding. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is based on literature and it contains the definition of basic concepts and theoretical foundations in the process of employees recruitment and selection. Personnel agency are introduced in the practial part. Then, the process of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Marcela Palíšková
  • Oponent: Otakar Němec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56566