Nina Figurová

Master's thesis

Závislosť finančnej gramotnosti a dopytu po produktoch zabezpečujúcich tretí vek

Závislost finanční gramotnosti a poptávky po produktech zabezpečujících třetí věk
Abstract:
Diplomová práce se zabývá finanční gramotností české populace v závislosti na poptávce po státních důchodových dávkách, vlastních úsporách v hotovosti nebo v bance, II. pilíři, III. pilíři, podpoře rodinných příslušníků, investičním životním pojištění a jiných zdrojích financování. Hlavním cílem práce je zjistit, zda existují vztahy mezi finanční gramotností a těmito produkty a jaké jsou tyto vztahy …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the financial literacy of the Czech and Slovak population depending on the demand for seven pension products: state pension, personal savings in cash or in the bank, II. pillar, III. pillar, family support, unit-linked insurance, and other sources of funding. The main objective of the work is to find out whether there are links between financial literacy and these products …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá finančnou gramotnosťou českej a slovenskej populácie v závislosti na dopyte po siedmych dôchodkových produktoch: štátnych dôchodkových dávkach, vlastných úsporách v hotovosti alebo v banke, II. pilieri, III. pilieri, podpore rodinných príslušníkov, investičnom životnom poistení a iných zdrojoch financovania. Hlavným cieľom práce je zistiť, či existujú vzťahy medzi finančnou …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018
  • Supervisor: Jarmila Radová
  • Reader: Lenka Silberhornová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74214

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví