Petra VOVSOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Cykloturistika a její harmonické včlenění do přírodního prostředí Prokopského a Dalejského údolí v Praze 5

Cycloturism and its harmonious integration into the natural environment of the Prokopské and Dalejské valley in Prague 5
Anotace:
Předmětem bakalářské práce ?Cykloturistika a její harmonické včlenění do přírodního prostředí Prokopského a Dalejského údolí v Praze 5? je přiblížení Prokopského a Dalejského údolí veřejnosti a její zapojení k aktivnímu využívání volného času. V úvodní části je uvedena charakteristika zájmového území. Dále jsou popsány biotické a abiotické složky životního prostředí a platná legislativa. S pomocí korelační …více
Abstract:
The aim of the work ?Cyclotourism and its harmonic integration in the environment of The Prokopské and Dalejské valley in Prague 5? is to bring near to public the area of The Prokopské and Dalejské valley and achieve common engagement in active usage of leisure time. There is a definition of the area of interest in the introduction part. In the following section biotic and abiotic elements of the environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Helena Součková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOVSOVÁ, Petra. Cykloturistika a její harmonické včlenění do přírodního prostředí Prokopského a Dalejského údolí v Praze 5. Most, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí