Jiří MAGASANIK

Rigorózní práce

Problematika stárnoucího hlasu a vedení pěveckého sboru seniorů

The Issue of the Aging Voice and Leading a Senior Choir
Anotace:
Hlavním cílem této práce bylo již od počátku sledovat lidský hlas z hlediska sborového zpěvu. Práce se více zabývá fyziologickými zákonitostmi tvorby hlasu a jeho vývoje během života se zvláštním zaměřením na charakteristické znaky stárnutí lidského hlasu a především možnosti uplatnění stárnoucích zpěváků v pěveckém sboru. Práce detailněji popisuje důležité zásady hlasové hygieny, kterou lze vyzdvihnout …více
Abstract:
From the very beginning the main goal of this thesis was to observe closely various aspects of human voice particularly while singing in a choir. At first the thesis offers some of the most important physiological facts about the human voice, its creation and development throughout the life of a singer. It looks at some distinguishing features of aging voice more in detail. Several techniques of a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Říha

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAGASANIK, Jiří. Problematika stárnoucího hlasu a vedení pěveckého sboru seniorů. Ústí nad Labem, 2013. rigorózní práce (PhDr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ