Lenka Bardoňová

Diplomová práce

Příprava nanovlákenných vrstev s obsahem jílových minerálů pomocí elektrostatického zvlákňování.

Preparation of clay-containing nanofibrous layers by electrostatic spinning.
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo připravit samonosné homogenní nanovlákenné vrstvy s obsahem jílových minerálů vermikulitu, kaolinitu a těchto minerálů modifikovaných antibakteriální látkou chlorhexidin acetátem (CH). Nanovlákna byla připravena z hydrofobních polymerů, polyuretanu a polykaprolaktonu. Byly připraveny polymerní suspenze s obsahem 2, 5 a 8 hm. % jílu (vzhledem k celkové váze suspenze), které …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to prepare self-supporting homogenous nanofibrous layers with a presence of clay minerals vermiculite and kaolinite and these clay minerals modified by antibacterial agent chlorhexidine acetate (CH). Nanofibers were made of hydrophobic polymers, polyurethane and polycaprolactone. Polymer suspensions for electrospinning contained 2, 5 and 8 wt. % (according to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Kateřina Mamulová Kutláková
  • Oponent: Klára Drobíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava