Bc. Jan Richtar

Diplomová práce

Vývoj postoje Strany spravedlnosti a rozvoje k islámu a jeho vliv na utváření zahraniční politiky Turecka

Evolution of the Attitude of the Justice and Development Party to Islam and its Impact on the Formation of Turkish Foreign Policy
Anotace:
Tato práce se zabývá vývojem vztahu vládnoucí strany AKP v Turecku k islámu. Zkoumá okolnosti vzniku strany a její ideologii. Vývoj postoje strany k islámu zkoumá na základě několika témat: otázka náboženských škol, neúspěšný pokus o rekriminalizaci cizoložství, dodatek k ústavě o šátcích, kurdská a alevitská otázka. V druhé části pak analyzuje vliv tohoto postoje strany k islámu na zahraniční politiku …více
Abstract:
This thesis deals with the development of the attitude of the rulling party AKP in Turkey to islam. It explores the circumstances of the creation on its ideology. The development of this attitude is investigated through several topics: the religion schools issue, unsuccessful attempt to recriminalize the adultery, headscarves constituonal amendment and Kurdish and Alevi issues. In the second part the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy