Lucie ČECHOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců ve zkoumané firmě (se zaměřením na střední management)

Evaluation of labour performance in surveyed company (with intention of middle management)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením pracovního výkonu středních manažerů ve firmě Sauer Žandov, a.s. Cílem práce je navrhnout firmě optimální hodnotící proces pracovního výkonu středních manažerů. Práce je rozdělena do dvou částí, tj. na část teoretickou a praktickou. V teoretické části, která je vypracována za pomoci odborné literatury, je zhodnoceno řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovního …více
Abstract:
The diploma thesis deals with performance assessment of middle managers in the Sauer Žandov company. The aim is to suggest optimal job performance evaluation process for middle managers. The diploma thesis is divided into two parts, i.e. theoretical and practical part. The theoretical part was prepared with the help of literature and it evaluates the performance management and performance assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Štyvarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČECHOVÁ, Lucie. Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců ve zkoumané firmě (se zaměřením na střední management). Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management