Bc. Klára Vojáčková

Bakalářská práce

Využití trendů marketingové komunikace v praxi rodinné firmy Výhrostroj.cz, s.r.o.

Utilization trends in marketing communications practice family company Výhrostroj.cz, s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci rodinné firmy Výhrostroj.cz, s.r.o. vůči externím zákazníkům. Zvolila jsem si toto téma z důvodu rozšíření svých znalostí a zájmu o prozkoumání oblasti rodinného podnikání a marketingové komunikace, která je v současnosti velmi diskutovaná a aktuální. Věřím, že na základě získaných poznatků pomohu firmě v jejím rozvoji, ve zviditelnění, v konečném …více
Abstract:
This work is focused on marketing communications firm family Výhrostroj.cz, Ltd. to external customers. I chose this topic because expand your knowledge of interest to explore areas of family business and marketing communications, with which is currently being hotly debated current. I believe that, based on acquired knowledge will help firms in the development of visibility, ultimately to increase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance