Bc. Iva Navrátilová

Diplomová práce

Sociální dovednosti a osobnostní kvality budoucích učitelů

Social skills and personal qualities of future teachers
Anotace:
Diplomová práce Sociální dovednosti a osobnostní kvality budoucích učitelů se zaměřuje na zmapování oblasti sociálních dovedností a osobnostních kvalit absolventů pedagogických fakult. Teoretická část posuzuje z odborného hlediska jednotlivé kategorie sociálních dovedností a osobnostních kvalit vzešlé z expertního šetření a zasazuje je do kontextu pedagogické reality. Empirický výzkum pak obsahuje …více
Abstract:
The aim of the thesis Social skills and personal qualities of future teachers is to map the areas of social skills and personal qualities of the graduates of faculties of education. The theoretical part assesses individual categories of social skills and personal qualities from the professional point of view based on the expert surveys and it puts them in the context of educational reality. Empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petr Soják, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Pavlíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas