Mgr. Helena Gilíková, Ph.D.

Doctoral thesis

Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon)

Petrology composition and sedimentary environments of the Lower clastic sediments
Anotácia:
Abstract Petrology composition and the sedimentary environments of the Lower Paleozoic ( Cambrian-Devonian) clastic sediments In this work the siliciclastic sediments of the Lower Cambrian and Lower-Upper Devonian are studied. These sediments are directly overlying the southern part of the Brunovistulicum. The main part of these clastics can be found under the sediments of the Carpathian nappes and …viac
Abstract:
Abstract Petrology composition and the sedimentary environments of the Lower Paleozoic ( Cambrian-Devonian) clastic sediments In this work the siliciclastic sediments of the Lower Cambrian and Lower-Upper Devonian are studied. These sediments are directly overlying the southern part of the Brunovistulicum. The main part of these clastics can be found under the sediments of the Carpathian nappes and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 12. 2007
  • Vedúci: doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc., prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Geology (4-years) / Geological Sciences