Theses 

Basic income and its possibilities of implementation in the Czech Republic – Bc. Sandra Laštovková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Sandra Laštovková

Diplomová práce

Basic income and its possibilities of implementation in the Czech Republic

Basic income and its possibilities of implementation in the Czech Republic

Anotace: Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti zavedení Základního nepodmíněného příjmu v České republice. Teoretická část je rozdělena na filosofické a ekonomické aspekty Základního nepodmíněného příjmu. Praktická část obsahuje statickou mikrosimulační analýzu založenou na datech EU-SILC. Výsledky navržených dvou modelů naznačují, že kompromis mezi rovností a efektivností lze očekávat také v případě zavedení Základního nepodmíněného příjmu. Pomocí použitých indikátorů bylo zjištěno, že navržený model plného Základního příjmu dosahuje nižších sazeb u participační a mezní efektivní sazby daně, nicméně způsobuje větší příjmovou nerovnost. Model částečného Základního příjmu naopak snižuje příjmovou nerovnost, ale nedosahuje nižších sazeb participační a mezní efektivní sazby daně.

Abstract: The aim of this diploma thesis is to analyse the possibilities of implementation of Basic income in the Czech Republic. The theoretical part is divided into philosophical and economic aspects of Basic income. The practical part contains a static microsimulation analysis based on EU-SILC database. The results of the two estimated models suggest that the trade-off between equality and efficiency might be also present under Basic income scheme. Through selected indicator was found that the Full Basic income model achieves lower Participation and Marginal Effective Tax Rates, nevertheless, causes deterioration of income inequality. The Partial Basic income on the contrary reduces income inequality, but does not achieve lower Participation and Marginal Effective Tax Rates.

Keywords: Základní nepodmíněný příjem, Česká republika, Mikrosimulace, EU-SILC, Daňově-dávkový model, Sociální zabezpečení, Redistribuční efekty, Efekty na pracovní motivaci, Basic income, Czech Republic, Microsimulation, Tax-benefit model, Social security, Redistribution effects, Effects on work incentives

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Oponent: Mauri Kotamäki

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 23:25, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz