Bc. Sandra Laštovková

Diplomová práce

Basic income and its possibilities of implementation in the Czech Republic

Basic income and its possibilities of implementation in the Czech Republic
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti zavedení Základního nepodmíněného příjmu v České republice. Teoretická část je rozdělena na filosofické a ekonomické aspekty Základního nepodmíněného příjmu. Praktická část obsahuje statickou mikrosimulační analýzu založenou na datech EU-SILC. Výsledky navržených dvou modelů naznačují, že kompromis mezi rovností a efektivností lze očekávat také v případě …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyse the possibilities of implementation of Basic income in the Czech Republic. The theoretical part is divided into philosophical and economic aspects of Basic income. The practical part contains a static microsimulation analysis based on EU-SILC database. The results of the two estimated models suggest that the trade-off between equality and efficiency might …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Oponent: Mauri Kotamäki

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta