Bc. Sandra Laštovková

Master's thesis

Basic income and its possibilities of implementation in the Czech Republic

Basic income and its possibilities of implementation in the Czech Republic
Abstract:
Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti zavedení Základního nepodmíněného příjmu v České republice. Teoretická část je rozdělena na filosofické a ekonomické aspekty Základního nepodmíněného příjmu. Praktická část obsahuje statickou mikrosimulační analýzu založenou na datech EU-SILC. Výsledky navržených dvou modelů naznačují, že kompromis mezi rovností a efektivností lze očekávat také v případě …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyse the possibilities of implementation of Basic income in the Czech Republic. The theoretical part is divided into philosophical and economic aspects of Basic income. The practical part contains a static microsimulation analysis based on EU-SILC database. The results of the two estimated models suggest that the trade-off between equality and efficiency might …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Reader: Mauri Kotamäki

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta