Bc. Sergul Boyraz

Bakalářská práce

Branding – Its History and New Challenges

Branding - Its History and New Challenges
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na branding a jeho dopad na umístění společností a produktů. Správa značky, strategie značky a tvorba značky jsou považovány za příklad společnosti Nike. Práce je také věnována historii značky, nezbytným atributům značky a strategiím pro vytváření značek. Článek ukazuje, jak značka ovlivňuje cenu společnosti a cenu produktů. Ukazuje také, jak společnosti používají značku k budování …více
Abstract:
This thesis focuses on branding and its impact on company and product positioning. Brand management, brand strategy and brand formation are considered on the example of Nike's company. Also, the work is devoted to brand history, necessary brand attributes, and strategies for creating brands. The paper shows how the brand affects the price of the company and the price of products. It also shows how …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ladislava Knihová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication