Barbora Žůrková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Postavení farníků ve vybraných farnostech k možnostem zapojení do komunitní práce

Abstract:
Tato práce se zabývá postojem farníků k možnostem zapojení se do komunitní práce. Jedná se o kvantitativní šetření se záměrem deskripce, snaží se zjistit, jaké jsou postoje farníků (z vybraných farností v olomouckém děkanátu) k zapojení se do komunitní práce a k řešení místních komunitních problémů. Odpovídá na otázku, zda je podle mínění farníků farář důležitým aktérem v komunitní práci, jestli jím …more
Abstract:
This graduation thesis deals with the attitude of the parishioners towards the possibilities of involvement in community work. It is a quantitative research with intent to find out and describe the attitudes of the parishioners (from chosen parishes in the Olomouc Deanery) towards the involvement in community work and resolving of local community problems. It answers the question if, according to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Dita Palaščáková
  • Reader: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - College of Social Work Olomouc

vyšší odborný program / field:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce

Theses on a related topic