Bc. Milan Čermák

Master's thesis

Bezpečnostní analýza provozu DNS

Security Analysis of DNS Traffic
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu síťového provozu vytvářeného službou Domain Name System (DNS). K tomuto účelu jsou využity IP toky rozšířené o informace z provozu DNS. Práce se primárně soustředí na anomálie a útoky, které se mohou v tomto provozu vyskytnout. Popisuje jejich vlastnosti a možné dopady na celou síť. Pro vybrané anomálie jsou navrženy nové metody umožňující jejich detekci. Každá …more
Abstract:
This thesis focuses on analysis of network traffic generated by the Domain Name System (DNS) service. For this purpose IP flows extended by information from DNS traffic are used. The thesis primarily focuses on anomalies and attacks that may occur in this traffic. It describes their properties and possible effects on the entire network. For selected anomalies new methods for detection have been proposed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 2. 2014
  • Supervisor: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky