Mgr. Martin Košťál

Diplomová práce

Ochrana ptactva v zákoně na ochranu přírody a krajiny a v souvisejících předpisech

Bird protection in the Nature protection act and in the other legislation
Anotace:
Práce se zabývá rozborem právní úpravy ochrany ptactva v součastném zákoně č. 114/1992 Sb., na ochranu přírody a krajiny. Zároveň nabízí náhled na související právní předpisy české i světové a na jejich provádění v praxi.
Abstract:
Submitted thesis deal with analysis law adjustment of protection of birds in contemporary Act no. 114/1992, Coll. above all, providing for the protection of nature and landscape. At the same time gives poin of view on the relation czech and also world law acts and on their executed in praxes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 4. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta