Jana Hanousková

Bachelor's thesis

Zkušenosti z oblasti dlouhodobě realizovaných protidrogových programů v Trutnově

Experience of long term drug programs implemented in Trutnov
Abstract:
Bakalářská práce předkládá vývoj protidrogové politiky ČR a dlouhodobě realizované protidrogové programy v Trutnově. V práci je stručně popsán historický vývoj drogové scény po současnost. Pozornost je věnována především Národní strategii protidrogové politiky ČR na období 2010–2018 a akčním plánům, které umožňují její realizaci. Zaměřili jsme se také na realizaci protidrogové politiky na Trutnovském …more
Abstract:
This Bachelor thesis describes the development of anti drug policies in the Czech Republic and implemented long-term anti drugs programmes in Trutnov town. It also contains a brief description of the history and development of the drug scene to this date. Special focus is on national strategy of anti drug policies in the Czech Republic and action plans which enable implementation. We also focused on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Pavel Daniš
  • Reader: Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS