Jana Hanousková

Bachelor's thesis

Zkušenosti z oblasti dlouhodobě realizovaných protidrogových programů v Trutnově

Experience of long term drug programs implemented in Trutnov
Anotácia:
Bakalářská práce předkládá vývoj protidrogové politiky ČR a dlouhodobě realizované protidrogové programy v Trutnově. V práci je stručně popsán historický vývoj drogové scény po současnost. Pozornost je věnována především Národní strategii protidrogové politiky ČR na období 2010–2018 a akčním plánům, které umožňují její realizaci. Zaměřili jsme se také na realizaci protidrogové politiky na Trutnovském …viac
Abstract:
This Bachelor thesis describes the development of anti drug policies in the Czech Republic and implemented long-term anti drugs programmes in Trutnov town. It also contains a brief description of the history and development of the drug scene to this date. Special focus is on national strategy of anti drug policies in the Czech Republic and action plans which enable implementation. We also focused on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Pavel Daniš
  • Oponent: Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS