Ing. Martina PETŘÍKOVÁ

Diplomová práce

ICT ve výuce ruštiny (výukové metody a využití ICT při realizaci ŠVP na základních a středních školách)

ICT in teaching Russian language (teaching methods and the use of ICT in the implementation of the SEP in primary and secondary schools)
Anotace:
Diplomová práce "ICT ve výuce ruštiny" se zabývá využitím informačních technologií ve výuce ruského jazyka. Cílem práce je zanalyzovat současný stav využití ICT ve výuce ruského jazyka, zhodnotit zavádění ICT výukových metod do výuky ruštiny, zanalyzovat současný stav učebnic pro výuku ruského jazyka v České republice a zmapovat připravenost učitelů ruštiny v Plzeňském kraji pro použití informačních …více
Abstract:
The thesis "ICT in the Russian language teaching" deals with possible use of information technologies in the Russian language teaching. The aim of the thesis is to analyze the current situation of using ICT in the Russian language teaching, to evaluate implementation of the ICT educational methods in the Russian language teaching, to analyze current available range of Russian language students books …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETŘÍKOVÁ, Martina. ICT ve výuce ruštiny (výukové metody a využití ICT při realizaci ŠVP na základních a středních školách). Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/