Veronika KRÁLOVÁ

Diplomová práce

Etické chování podniku na trhu a uplatňování manažerské etiky v podnikatelské praxi a strategii

Ethic behaviour of company on market and exercise of managerial ethics in entrepreneurial practice and strategy
Anotace:
To, jak se člověk chová v práci, ale i v soukromí, může výrazně ovlivnit jeho další rozvoj a kariéru. Dobře zvládnutá etika se v dnešním silně konkurenčním prostředí stává významnou výhodou. Jsem přesvědčena, že je důležitá dobrá pověst podniku, aby podnikání bylo úspěšné. Pro zvyšování dobré pověsti, utváření morálních hodnot a dobrých vztahů s partnery, zákazníky a dodavateli, je vhodné, aby si firma …více
Abstract:
It, how man behaves at work, but also in privacy, is able to dramatically affect his next advancement and career. Well mastered ethics in today's high competitive environment becomes significant advantage. I{\crq}m satisfied that the goodwill of company is important to have successful business. For raising of good reputation, forming of moral values and good relations with partners, consumers and suppliers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. René Hladík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLOVÁ, Veronika. Etické chování podniku na trhu a uplatňování manažerské etiky v podnikatelské praxi a strategii. Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 17. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

Všechny práce